Europese rivier

bassin-meuseGeografie
De Maas (Frans: Meuse, Waals : Moûse) is een 925 kilometer lange rivier in West-Europa waarvan het relatief smalle stroomgebied van zuid naar noord loopt. De rivier ontspringt in Pouilly-en-Bassigny op het Plateau van Langres, op 409 meter hoogte.  De Maas stroomt door Frankrijk, België en Nederland en mondt uit in de Noordzee.

 

Waterhuishouding
Doordat de Maas voornamelijk door regenwater gevoed wordt kan het waterpeil sterk variëren. Dit leidde tot vele grote overstromingen, bijvoorbeeld in 1643, 1926, 1993 en 1995.

In droge perioden kunnen delen van de Maas door gebrek van wateraanvoer droogvallen. Om dit te voorkomen zijn tientallen stuwen in de rivier aangebracht.

 

Rol in de Europese geschiedenis
De vallei van de Maas is eeuwenlang het toneel geweest van vele bloedige oorlogen, met als dieptepunt de Slag bij Verdun in 1916. Maar juist hier is ook de Europese vrede en samenwerking stapsgewijs tot stand gekomen:

  • Spa, 1920: belangrijke vredesconferentie na de Eerste Wereldoorlog.
  • Douaumont, 1984: Mitterrand en Kohl herdenken samen de Eerste Wereldoorlog en verklaren: “Wij zijn vrienden geworden”.
  • Maastricht, 1992: Ondertekening Verdrag van Maastricht.

 

Reacties gesloten